sábado, 1 de noviembre de 2008

e-mail para adhesións

Para adherirse ao Manifesto, eviar e-mail a:

gobernodeprogreso@gmail.com

MANIFESTO

UN GRUPO DE CIDADÁNS E CIDADAS, A TITULO PERSOAL, ANTE A SITUACION DO CONCELLO DE FERROL,
MANIFESTA

En Ferrol hai unha maioria de esquerdas, como se demostrou nas últimas eleccións municipais. O seu triunfo foi en grande medida grazas á presión dos movementos sociais, mobilizados contra das políticas regresivas do Partido Popular.

A ruptura do Goberno Bipartito pon en risco a execución de importantes proxectos que se viñeron xestando nos últimos meses: Regulamento de Participación Cidadán, Recimil, Urbanización do Bertón, Estrada de Castela, Tren ao Porto Exterior etc., que supoñían abordar desde unha óptica progresista, os problemas da cidade.

Resúltanos de todo punto de vista inaceptabel que, máis aló das diferencias puntuáis entre os dous socios de Goberno, se chegase á ruptura.

En todo caso, independentemente das causas da mesma, consideramos que a responsabilidade contraida coa a cidadanía obriga a reconducir a situación. Emprazamos ás dúas forzas políticas a sentarse para recuperar a unidade progresista, incorporando a este proceso ao BNG, para traballar no que queda de mandato a prol da cidade.

Estamos convencidos de que hai tempo para que un Goberno de Progreso poida desenvolver unha xestión fructífera para o avance da cidade e ser un referente, sobre todo nestes tempos, para o resto de Galicia.

Ferrol a 31 de Outubro de 2008


Abelleira Souto, Xulio
Barrera Beitía, Enrique
Beceiro Mosquera, Emilio
Cendán Dopico, Manuel
Cuadrado Caruncho, Marichy
Dobarro Paz, Xosé María
Durán Rodríguez, María Jesús
Ferrández Rivera, Guillermo
Ferrández Rivera, Pedro
Fra Molinero, Eduardo
Garel Novás, Montse
Gómez Rodríguez, Salustiano
Hermida Dopico, Eduardo
Lastra Muruais, Xosé
Leira López, Xosé
López Pérez, Miguel
López Pérez, Xoan
López Pintos, Xesús Anxo
Méndez Fonte, Rosa
Mera Navieras, Luis
Montero Baquedano, Rafael
Pillado Lista, Rafael
Piñeiro Diaz, Carlos
Rodríguez Calvo, Gonzalo
Sabio Maroño, María Luisa
Yáñez Castro, José Luis
Zaera Ríos, Eliseo